Välkommen till Medieportalen för företag i Kalmar och Oskarshamn

Ditt mål och din målgrupps behov avgör vilken typ av marknadsföring som ger bäst effekt. Med fakta om personer i vår regions mediebeteende, intressen och köpkraft kan du göra rätt val. Vi hjälper dig gärna!