Räckvidd och läsarprofiler

Nå flest med våra kanaler!

Du når flest i vår region med hjälp av våra kanaler. Vårt paket ”Hela Kalmar” omfattar Barometern-OT och Östra Småland/Nyheterna.

Längre ner på sidan visar vi läsarprofil på Barometerns läsare och besökare.

 • Så här stor andel i regionen kan ni nå med Hela Kalmar

  Räckvidd unika personer som läser våra tidningar och/eller besöker sajterna. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.

  Källa: Sifo Orvesto 2018. Målgrupp A-region 19 Oskarshamn och 20 Kalmar/Nybro. Daglig räckvidd print och genomsnittlig veckoräckvidd digitalt.

  Så här stor andel når vi i jämförelse med andra medier i regionen

  Print & digitalt Hela Kalmar: Räckvidd unika personer som läser våra tidningar och/eller besöker sajterna. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.

  Digitalt Hela Kalmar: Räckvidd unika personer per vecka. Desktop plus mobil. Samma person räknas bara en gång.

  Print Hela Kalmar: Räckvidd unika personer per dag. Samma person räknas bara en gång.

  Källa: Sifo Orvesto 2018. Målgrupp A-region 19 & 20.

  Så här stor andel i regionen kan ni nå med Barometern-OT

  Räckvidd unika personer som läser Barometern-OT och/eller besöker sajten. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.

  Källa: Sifo Orvesto 2018. Målgrupp A-region 19 Oskarshamn och 20 Kalmar/Nybro. Daglig räckvidd print och genomsnittlig veckoräckvidd digitalt.

  Läs mer

  Barometern-OT i jämförelse med andra medier i regionen

  Print & digitalt BA-OT: Räckvidd unika personer som läser våra tidningar och/eller besöker sajterna. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.

  Digitalt BA-OT: Räckvidd unika personer per vecka. Desktop plus mobil. Samma person räknas bara en gång.

  Print BA-OT: Räckvidd unika personer per dag. Samma person räknas bara en gång.

  Källa: Sifo Orvesto 2018. Målgrupp A-region 19 & 20.

  Läs mer

  Hela Kalmars läsare

  Kontakter: Totala summan av läsare av tidningarna och besökare på sajterna oavsett om det är samma personer.
  Personer: Antal unika personer som läser tidningarna och/eller besöker sajterna. Samma person räknas bara en gång.
  Print: Antal unika personer per dag som läser våra tidningar. Samma person räknas bara en gång.
  Digitalt: Antal unika personer per vecka. Desktop plus mobil. Samma person räknas bara en gång.

  Källa: Sifo Orvesto Helår 2018.

  Trovärdighet

  Ju trovärdigare innehåll en annons omges av, desto högre blir också annonsens trovärdighet, visar den årliga undersökningen ADTRUST från NewsMediaWorks.

  Nettoförtroende för innehåll & annonser

  Källa: NewsMediaWorks ADTRUST 2018.
  Nettoförtroende = Andel som håller med (5-7 av 7) minus andel som inte håller med (1-3 av 7).

  Hemmaplan

  Räckvidd med Hela Kalmar per kommun

  Print: Barometern-OT, Östra Småland/Nyheterna. Unika personer per dag. Samma person räknas bara en gång.
  Print och digitalt: Barometern-OT, Östra Småland/Nyheterna, barometern.se och ostrasmaland.se. Unika personer som läser våra tidningar och/eller besöker sajterna. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.
  * = Få intervjupersoner i kommun för att vara helt statistiskt säkerställt.

  Vi når de unga

  Räckvidd olika medier i åldern 16-29 år i vår region

  Print och digitalt: Barometern-OT, Östra Småland/Nyheterna, barometern.se och ostrasmaland.se. Unika personer som läser våra tidningar och/eller besöker sajterna. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.
  Digitalt: barometern.se och ostrasmaland.se. Unika personer per vecka. Desktop plus mobil. Samma person räknas bara en gång.
  Print: Barometern-OT, Östra Småland/Nyheterna. Unika personer per dag. Samma person räknas bara en gång.

  Nu når vi fler än någonsin

  Sanningen är att vi nu når fler än någonsin. Detta tack vare att vi har flera kanaler men framförallt för att intresset för god lokal journalistik är fortsatt stort.

  Diagrammet visar den totala summan av läsare av tidningen och besökare på sajten oavsett om det är samma personer.

  Källa: Sifo Orvesto 1999 och 2018.

  Vikten av att synas i lokal morgontidning

  Morgontidningen har hög trovärdighet, vilket också omfattar dig som annonsör och dina annonser. Läsarna har en mer positiv inställning till annonser i morgontidningen än i många andra medier.

  Andel ganska eller mycket positiva till reklam i dessa medier

  Källa: Sifo Orvesto 2018.

  Öka din räckvidd – vi hjälper dig

  Repetition och tillskott är dubbel vinst!

  Med flera införanden och marknadsföring i fler kanaler ger din annons eller kampanj ett större intryck hos mottagaren. Dessutom når du nya läsare med fler införanden och tillskott i flera kanaler.

  Exemplet gäller för Barometern-OT.
  Källa: Sifo Orvesto 2018

 • Hur ser våra tidningsläsare ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek

  Annonsera i Barometern

  Hur ser våra webbesökare ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek

  Bannerannonsering i Kalmar

 •  

  Källa: Sifo Orvesto konsument och Orvesto Internet. Helår 2018.