Teknisk info

Det gemensamma målet för alla dagstidningstryckerier i Sverige är att hålla en hög, jämn och likvärdig tryckkvalitet på varje tidningssida, varje dag, året runt. För att kunna uppnå det, krävs god kontroll över hela produktionsflödet, så att det går rätt till från början till slut.

Handbok i tidningsproduktion

Tidningsutgivarna har tillsammans med representanter från leverantörer, tryckerier och grafisk teknisk utbildning arbetat fram en ”Handbok i tidningsproduktion”. Handboken beskriver produktionsflödet från prepress till den slutliga paketeringen av dagstidningen. Handbok i tidningsproduktion hittar du här.

Kontakta oss vid teknikfrågor

Lotten Garnman, tel. 0480-592 07. E-post: lotten.garnman@barometern.se

 • Printannonsering

  Leverans till våra tidningar sker via epost till annonsmaterial@barometern.se

  Om man ska nå ett större antal tidningar finns Mediekompaniet: http://www.mediekompaniet.com/

  Annonsleverantören ansvarar för följande:
  • Att annonsmaterialet är producerat så att det överensstämmer med Materialkraven.
  • Att annonsmaterialet går att skriva ut på ett korrekt (fyrfärgsseparerat) sätt på rimlig tid.
  • Att annonsmaterialet lämnas i rätt tid och är namnsatt enligt given namnstandard.
  Tidningen ansvarar för följande:
  • Det digitala flödet ut mot tryck
  • Att tryckplåtsproduktionen är noggrant kalibrerad.
  • Att CTP är linjäriserad och att plåtarna är korrekt exponerade och framkallade.

  Tidningen ansvarar även för att tryckningen sker enligt gällande normer för svensk dagspress med korrekt register, punktförstoring, gråbalans och densitetsvärden för tryckfärgerna.

  Färgbibliotek

  Färgbiblioteket hjälper dig att snabbt välja trycksäkra CMYK-färger då färgmängden och färgblandningarna är anpassade för dagspresstryck. Färgbiblioteket heter ”Swedish Newspaper Color Library” och namnet på varje färg slutar med fyra siffror som representerar färgblandningen C.M.Y.K. i procent. Färgerna i färgbiblioteket är ett urval från de tryckta färgkartorna i Färgguiden som innehåller över 2000 CMYK-färger.

  Hämta:  Färgbibliotek

  Färguiden

  Färgguiden riktar sig till alla som arbetar med dagspresstryck.

  Del 1: Introduktion

  Tips och råd för att nå bästa resultat med färgannonser och annat material.

  • Hur du lyckas med färgåtergivningen.
  • Så får du optimalt resultat på foton.
  • Så bearbetar du bilder för dagspresstryck.
  • Så uppnås jämn tryckkvalitet.
  • Checklistor för bästa tryckkvalitet.
  Del 2: Färgkartor

  Del två innehåller ca 20 färgkartor med över 2000 CMYK-färger tryckta på dagstidningspapper.
  Färgerna är uppdelade efter tryckfärger, 2-färgsblandningar, akromatiska färger samt 3-färgsblandningar.
  Alla färger är anpassade till dagspresstryck genom att den totala färgmängden aldrig överstiger 240 % och ljusa färger har minst 5% då 1-4 färgmängd är svårt att uppnå trycktekniskt.

  Beställ: Färgguiden för dagspress.

  Rubrik- & textannonser

  Rubrikannonser större än modul 13 och textannonser senast kl 14.00 två vardagar före införande.

  Rubrikannonser mindre än modul 13 senast kl 12.00 vardagen innan införande.

  Korrekturannonser, senast en vardag tidigare än ovanstående tider.

  Helmaterial

  Så kallat färdigt material, ska levereras senast kl 14.00 två vardagar före införingsdag.

  Avbokning & ändring

  Avbokning av annons vardag före införingsdag debiteras med 10% av annonskostnaden.

  Ändring av annons eller byte av färdigt material efter kl 14.00 vardag före införingsdag debiteras med 300 kr.

  Digital annonsering

  Nativeannonsering

  Manual för material till Nativeannons

  Displayannonsering

  Vikt

  Annonsvikt är den totala (summerade) filstorleken på allt innehåll i annonsen som levereras till webbläsaren vid en given fas. Eventuella mätscript ska räknas in här.

  Mobil Desktop
  Statisk bild 60 kb 80 kb
  Animerad GIF 60 kb 150 kb
  Flash Ej tillåtet Ej tillåtet
  HTML initial load 150 kb 200 kb
  HTML polite load 500 kr 1000 kb
  HTML user-initiated load Obegränsat Obegränsat

  Materialtyper

  Statisk bild / animerad GIF

  Filformat: JPEG, PNG, GIF.

  HTML

  HTML-material som inte servas via tredjepartsleverantör ska skickas till oss som en zippad mapp med alla filer som ingår i produktionen. Kunden själv ansvarar för att materialet är korrekt producerat med responsivitet och att pekningen till bilder, javascript, css etc är rätt. Tänk på att HTML-filen måste ligga i rotmappen. Max 15 st annonsanrop tillåtna för initial load.

  Polite load bör användas sparsamt och enbart där det kan motiveras för en bättre annonsupplevelse. Annonsen
  bör alltid ladda ett grundläggande budskap redan vid den initiala laddningen och då börja mäta viewability för att undvika tomma förbiscrollade annonsytor och låga in screen-värden.

  Tänk på att den zippade HTML-mappen ungefär halverar materialets vikt. Den upp-zippade filen inkl. extern
  fil-laddning måste klara sig inom den totala vikten (se ovan).

  Klick-URL

  För att att lägga in en klick-URL använd följande script:
  ”onclick=”window.open(‘http://www.dinadress.se’, ‘_blank’);” style=”cursor: pointer;”

  Exempel på hur detta använts:
  <div id=”Stage” class=”EDGE-625494016” onclick=”window.open(‘http://www.dinadress.se’, ‘_blank’);”
  style=”cursor: pointer;”>
  Stage är i detta fallet bakgrunden till annonsen, vilket gör att hela ytan är klickbar

  Vi testar att det går att klicka på materialet samt att klicken räknas (vi lägger på clicktag). Var noga med att leverera materialet i god tid. Materialdag minst tre arbetsdagar innan första införingsdag.
  Vertikal scroll i annonsen som ska gå i desktop är inte tillåten. Vertikal scroll i material som ska gå i mobil eller läsplatta tillåts endast om den kreativa utformningen kräver det.

  Hosting / tredjepart

  HTML-material måste hostas av oss eller av godkänd tredjepartsleverantör. Om man inte använder en godkänd
  tredjepartsleverantör så måste materialet skickas till oss.
  Vi tar inte emot egenservat (egenservat = material som läggs upp på egen server) HTML material genom en Iframe.

  Video i displayannons

  För video i en displayannons gäller samma viktkrav som för HTML-annonser. För längre/tyngre film krävs ”user-initiated load” vilket betyder att läsaren ges möjlighet att välja att starta videon med en playknapp. ”Mouse over” räknas inte som en user-initiated load. Video måste streamas och får ej laddas in.

  Pre-/midroll i TV-klipp

  Visas direkt i anslutning till redaktionellt videoinnehåll. Prerolls visas innan det redaktionella innehållet börjar spelas och midrolls motsvarar ett vanligt reklamavbrott under innehållet.
  Minimummått 640×360
  Rekommenderat 1280×720
  Maxvikt 30 MB
  Filformat MOV, MP4, MPG, WMV
  Tips: För tunga filer så kan tjänster som wetransfer.com eller sprend.com vara lämpligt att använda.

  Ordförklaring

  HTML initial load

  Summerad filstorlek på allt innehåll i annonsen som levereras till webbläsaren för initial visning av annonsen. Alla filer inkluderas bilder, HTML, CSS, JS och delade bibliotek och andra filtyper.

  HTML polite load

  Extra annonsinnehåll för annonser som behöver ytterligare utrymme för rich media. Annonsen måste lyssna efter webbläsarhändelsen onload och bygga utlösare för polite load därefter.

  HTML user-initiated load

  Inkluderar obegränsad filladdning för annonsinnehåll som laddas efter användarinitierad annonsinteraktion, som klick/swipe. Medan inga begränsningar har lagts på användarinitierad laddning borde annonsutvecklare betrakta användarupplevelse och laddningsprestanda som en del av sin annonsdesign. Innehållet i användarinitierade annonser ska optimeras för laddningsprestanda och endast nödvändigt innehåll bör laddas.

  Mouse over

  En action triggas av att användaren flyttar eller håller muspekaren över ett objekt/annons.

  Övrigt

  Ljud måste vara användarinitierat (får ej starta automatiskt). Mouse over räcker inte. Undantag från detta görs där tydlig nedräkning sker vid mouse over innan ljud aktiveras automatiskt.

  Leverans

  Färdigt material skickas alltid till: webbtraffic@barometern.se
  Ange nedan information när ni levererar materialet:

  • Vilken annonsör och kampanj materialet avser samt start- och slutdatum
  • Landnings-URL
  • Kontaktperson och uppgifter
  För frågor kontakta:

  webbtraffic@barometern.se
  Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning.
  Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstagas för redaktionellt innehåll.