Teknisk info

Det gemensamma målet för alla dagstidningstryckerier i Sverige är att hålla en hög, jämn och likvärdig tryckkvalitet på varje tidningssida, varje dag, året runt. För att kunna uppnå det, krävs god kontroll över hela produktionsflödet, så att det går rätt till från början till slut. Inlämning av annonsmaterial lämnas via en länk som skickas ut vid … Fortsätt läsa Teknisk info