Teknisk info

Det gemensamma målet för alla dagstidningstryckerier i Sverige är att hålla en hög, jämn och likvärdig tryckkvalitet på varje tidningssida, varje dag, året runt. För att kunna uppnå det, krävs god kontroll över hela produktionsflödet, så att det går rätt till från början till slut. Handbok i tidningsproduktion Tidningsutgivarna har tillsammans med representanter från leverantörer, tryckerier … Fortsätt läsa Teknisk info