Välkommen till Medieportalen för företag i Kalmar

Ditt mål och din målgrupps behov avgör vilken typ av marknadsföring som ger bäst effekt. Med fakta om Kalmarbornas mediebeteende, intressen och köpkraft kan du göra rätt val. Vi hjälper dig gärna!